נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

תשואות קופות גמל

תשואות נומינליות ברוטו לפני דמי ניהול, מעודכן לחודש אפריל 2017 שם המסלול

שווי נכסים* (אלפי ש"ח)

תשואה 12 חודשים אחרונים**        

תשואה שנתית ממוצעת 36 חודשים***        

תשואה שנתית ממוצעת 60 חודשים****      

שארפ - ריבית חסרת סיכון 5  שנים*****       

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות

5,655,406

5.43%

4.19%

6.17%

1.62

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

696,006

1.46%

3.02%

4.01%

1.28

ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

936,033

17.63%

9.19%

11.59%

1.57

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות

6,728,720

5.35%

4.06%

6.01%

1.59

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

412,781

3.51%

3.33%

4.63%

1.60

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

592,062

 8.72% 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

6,225,888

6.92%

המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

692,703

3.82%

 המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

  המסלול החל לפעול בחודש 01/2016 

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

11,708,179

6.88%

5.22%

7.11%

1.55

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

494,265

1.12%

2.53%

3.71%

1.19

ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

76,801

-0.08%

0.87%

1.74%

0.55

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

93,269

-0.07%

0.75%

1.64%

0.52

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  מניות

628,096

16.27%

המסלול החל לפעול בחודש 09/2014

המסלול החל לפעול בחודש 09/2014

המסלול החל לפעול בחודש 09/2014

ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב'

145,916

5.58%

המסלול החל לפעול בחודש 02/2015

המסלול החל לפעול בחודש 02/2015

המסלול החל לפעול בחודש 02/2015

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

54,474

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

20,677

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 20% מניות

11,548

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 10% מניות

2,628

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

246

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

המסלול החל לפעול בחודש 12/2016

  

 

 

לפירוט אודות השינויים שחלו במסלולי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, בעקבות חוזר מסלולי השקעה בקופות גמל ("המודל הצ'יליאני") לחץ כאן

 


* נכון ליום 30/04/2017. ** בין התאריכים 01/05/2016-30/04/2017. *** בין התאריכים 01/05/2014-30/04/2017. **** בין התאריכים 01/05/2012-30/04/2017. ***** בנקודות האחוז, בין התאריכים 01/05/2012-30/04/2017. השקעה בקופות תתבצע בכפוף לתקנון הקופה ולהוראות כל דין. התשואות הינן לפני דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שיושגו בעתיד. חברת ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה. אין במידע לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד