נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (1B) מדינה + 10% | 5115787

מדיניות הקרן

1. לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה.
2. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח קונצרני, לרבות באמצעות תעודות פיקדון לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
4. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו בדירוג השקעה* לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
7. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

 

כותרת על: אג"ח בארץ - מדינה

 כותרת ראשית: אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות

עד ליום 27/07/2014 היה שם הקרן ילין לפידות (1B) מדינה 10/20/80.

ביום 22/10/2014 התמזגה ילין לפידות (2A) צמודה פלוס – קרן נאמנות, לקרן ילין לפידות (1B) מדינה + 10%.

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה:  0%
דמי ניהול: 0.69% 
דמי נאמנות:  0.04%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות  ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום בו החלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד