נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (2A) שקלית פלוס | 5114913

מדיניות הקרן

1. לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפקדונות בשקלים ו/או למזומנים בש"ח.
2. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, לרבות באמצעות תעודות פקדון.
3. שיעור חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי  הקרן.
4. משך החיים הממוצע (מח"מ) של הנכסים היוצרים חשיפה אג"חית ו/או פקדונות ו/או מזומנים לא יעלה על 3 שנים.
5. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
6. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
7. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה* לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
8. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
9. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.


כותרת על: אג"ח בארץ - שקליות

כותרת ראשית: אג"ח שקליות כללי - חשיפה מירבית מעל 10% מניות

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול:  0.78%
דמי נאמנות:  0.05%
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא  מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB- ) או דירוג מקביל לו. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח חרגו השקעות הקרן ממגבלה זו, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים ה-10 לאחר היום שבו החלה החריגה. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף ודיווחים מיידיים בתוקף בלבד. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

 

חזרה לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד