נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ילין לפידות (00) אג"ח מדורג ללא מניות | 5111935

מדיניות הקרן


1. לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב (למעט אג"ח מדינת ישראל) בדירוג -BBB)  BBB מינוס) או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו, לרבות באמצעות תעודות פיקדון, ובלבד ששיעור החשיפה לאגרות חוב כאמור (שלא באמצעות תעודות פקדון) לא יפחת מ-50%. 
2. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח.
3. הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה*.
4. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסיה.
5. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.

עד ליום 21/12/2010 שם היה הקרן - ילין לפידות (00) תל בונד ללא מניות.

בתאריך 16/09/2014 חל שינוי לא מהותי במדיניות בקרן.

ביום 21/10/2014 התמזגו ילין לפידות (0A)י A ומעלה עד 3 שנים – קרן נאמנות ;  ו-ילין לפידות (0A) מד"פ מדורג - קרן נאמנות ; לקרן ילין לפידות (00) אג"ח מדורג ללא מניות. 

כותרת: אג"ח בארץ - חברות והמרה , חברות והמרה אחר

מסלול מס: פטורה
שיעור הוספה: 0%
דמי ניהול: 0.70%
דמי נאמנות: 0.04%. 
לפרטים נוספים: 03-7132323

  טבלת קודי אפיון לחשיפות 
שיעור השקעה מירבי  חשיפה למניות חשיפה למט"ח

0%

0

0

10%

1

A

 30%

2

B

 50%

3

C

 120%

4

D

200%

5

E

מעל 200%

6

F

* "אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות ו/אן אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, המדורגות בדירוג נמוך מ-(-BBB) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות. במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות תוך 3 חודשים מהיום בו החלה החריגה. מנהל הקרן: ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מ. אין האמור לעיל משום הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרנות נאמנות. רכישת יחידות על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והדיווחים המיידיים. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות ו\או לייעוץ מס המתחשב בצרכים ובנתונים של כל משקיע.

לעמוד קרנות נאמנות

המומחיות שלנו
דלג על המומחיות שלנו
צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד