נגישות
נגישות
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

הנחיות למילוי טופס "בקשה למשיכת כספים"

 

 


1. יש למלא טופס בקשה למשיכת כספים
2. יש לצרף צילום ת"ז עדכני
3. לצורך אימות פרטי חשבון הבנק, יש לצרף צילום שיק או דף חשבון בו מוצגים שם, ת.ז ומס' חשבון העו"ש של העמית
4. במקרה של עמית קטין - על האפוטרופוסים לחתום במקומות המיועדים. כמו כן, יש לצרף צילומי ת"ז וספחים
5. משיכה מעל 100,000 ₪ מצריכה זיהוי פנים מול פנים או אישור ניהול חשבון.
6. בעת משיכת קרן השתלמות, החייבת במס רווח הון, יש לחתום גם על טופס אישור תשלום מס רווח הון
7. בעת משיכת מרכיב פיצויים בקופת גמל, יש לצרף טופס 161 או אישור מפקיד שומה


את הטופס והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח למשרדנו :
בכתובת: ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, רח' דיזנגוף 50, מגדל-על, ת"א 6433222, או לפקס: 03-7132325  או למייל meshicha@yl-invest.co.il .

 


 

צור קשר
דלג על צור קשר

אני מעוניין שנציג ילין לפידות יצור איתי קשר

checked
אנו מתחייבים שלא להעביר את פרטייך לגורם אחר
עבור לתוכן העמוד